Jazda na wprost i zatrzymanie się

 

 

Jazda na wprost jest to forma przemieszczania się w dół z deską ustawioną płasko na śniegu (całą powierzchnią) równolegle do linii spadku stoku. Na pochyłym terenie jeździe na wprost towarzyszy nabieranie prędkości. Przy małych pochyłościach stoku deskę należy prowadzić płasko w pozycji podstawowej, natomiast przy większym nachyleniu terenu (większych prędkościach) dla stabilniejszej jazdy możliwy jest mały balans frontside-backside wynikający z nieznacznej pracy stóp w pozycji podstawowej.

Jazda na wprost
– z miejsca lub z ześlizgu prostego przeskokiem ustawić deskę płasko na śniegu równolegle do linii spadku stoku (w dół) przyjmując pozycję podstawową, głowa zwrócona w stronę kierunku jazdy,
– rozpocząć jazdę w dół na desce ustawionej całą powierzchnią płasko na śniegu w pozycji podstawowej z nie wielkim akcentem na obciążenie przedniej nogi co zwiększy kontrolę nad deską,
– kontynuować jazdę w pozycji podstawowej w dół na płaskiej desce tłumiąc wszelkie nierówności terenu pracą nóg i utrzymać równowagę w układzie pozycji podstawowej.
 

 

 

Zatrzymanie się jest to szybkie przejście z jazdy w wyznaczonym kierunku, np. z jazdy na wprost do jazdy ześlizgiem prostym (z deską ustawioną prostopadle do kierunku jazdy), którego celem jest całkowite wytracenie prędkości – zatrzymania się. Zatrzymanie się może być wykonywane przez przeciążenie jednej krawędzi i wypchnięcie tylnej nogi do przodu, co spowoduje ustawienie deski prostopadle do kierunku jazdy na tej krawędzi oraz przez kontrrotację (przeciwny ruch skrętny tułowia – zwłaszcza ramion do kierunku skrętu deski) co również spowoduje ustawienie deski prostopadle do kierunku jazdy. Oba sposoby mają swoje dwie wersję: backside (na piętach) i frontside (na palcach stóp). W początkowych etapach nauczanie łatwiej zatrzymać się na krawędzi backside (na piętach).

 

Zatrzymanie się bs/fr
– z jazdy na wprost lub w skos stoku jednocześnie obciążyć przednią nogę i krawędź backside lub frontside przechylając się nad tą krawędź i odchylając się w stronę przeciwną do kierunku jazdy przez obniżenie pozycji,
– wypychając tylną nogę ustawić deską do ześlizgu prostego, przy pierwszych próbach zatrzymania backside podnieść ramiona, ułatwi to utrzymanie stabilnej pozycji obniżonej,
– w ześlizgu prostym rozłożyć obciążenie krawędzi równomiernie na obie nogi,
– obniżając pozycję zwiększyć obciążenie krawędzi aż do zatrzymania się.

ZATRZYMANIE SIĘ BACKSIDE

II-2-2 zatrzymanie sie bs

 

ZATRZYMANIE SIĘ FRONTSIDE

II-2-2 zatrzymanie sie fr

 


Zatrzymanie się kontrrotacją bs/fr
– z jazdy na wprost lub w skos stoku obniżając pozycję wykonać dynamiczny ruch skrętny tułowia i ramion przeciwnie do zamierzonego kierunku skrętu deski,
– ustawić deskę do ześlizgu prostego z ramionami prostopadle ustawionymi do deski a równolegle do kierunku jazdy, przednie ramię wysunięte w stronę kierunku jazdy, tylne przeciwnie,
– w ześlizgu prostym rozłożyć obciążenie krawędzi równomiernie na obie nogi, utrzymać pozycję z ramionami prostopadle ustawionymi do deski,
– obniżając pozycję zwiększyć obciążenie krawędzi aż do zatrzymania się.

ZATRZYMANIE SIĘ BACKSIDE

II-2-3 zatrzymanie sie kontrrotacja bs

 

 

ZATRZYMANIE SIĘ FRONTSIDE

II-2-3 zatrzymanie sie kontrrotacja fr

 Autor:
keny
Publikacja:
12 Sty 2015