SKOK PROSTY jest podstawowym skokiem na skoczni typu straight jump, w którym nie chwyta się deski (bez graba) i nie wykonuje rotacji;
» czysty lot rozpoczęty wybiciem i zakończony lądowaniem;
» umiejętność spokojnego stylowego skoku prostego jest niezwykle ważna w nauczaniu każdego następnego skoku, z grabem lub z rotacją;
» podstawą skoku prostego jest opanowanie jazdy na wprost, podskoku ollie na stoku oraz podskoku odbijając się z obu nóg;
» skok prosty jest pierwszym skokiem nauczanym na skoczni;
» wykonywany na skoczniach „S”, „M”, „L”, „XL” jako pierwszy skok na nowej skoczni, tzw. skok sprawdzający skocznię;
» skok prosty może być wykonany bez odbicia, z odbiciem ollie oraz najczęściej z odbiciem obiema nogami.

 skok prosty

» Najazd: w pozycji podstawowej na wprost; płaskie prowadzenie deski; obie nogi obciążone równomiernie; wzrok zwrócony w stronę kierunku jazdy na próg skoczni; obniżyć pozycję, przygotowując się do odbicia z progu;
» odbicie: dynamiczne, płynne wyjściem w górę – wyprostować nogi bez pracy stawu skokowego na płaskiej desce; z obu nóg równocześnie (najczęściej wykonywane) lub doskonaląc element, jak przy skoku ollie lekko z tylnej nogi; wzrok zwrócony w stronę kierunku lotu szuka lądowania;
» lot: podciągnąć kolana – zgrupowanie, przechylając się lekko do przodu, ustawić deskę równolegle do podłoża; ręce szeroko odwiedzione w bok; pod koniec fazy lotu, prostując nogi, przygotować się do lądowania, wzrok zwrócony w stronę kierunku lotu obserwuje lądowanie;
» lądowanie: lądować z amortyzacją na całą powierzchnię deski – na obie nogi, przyjmując pozycję podstawową obniżoną, rozpychając kolana na zewnątrz, wzrok w stronę kierunku jazdy;
» odjazd: w pozycji podstawowej na wprost.

 

 


Autor:
keny
Publikacja:
3 Mar 2015