Skręt Cięty NW

Skręt cięty NW to podstawowy skręt, w którym wykorzystujemy impuls zmiany krawędzi (przekrawędziowanie bezpośrednie) oraz mechanizm Nisko – Wysoko (wyjście w górę) aby odciążyć deskę dla łatwiejszego wprowadzenia deski w skręt, zwłaszcza na bardziej stromych odcinkach tras i przy większej prędkości.

Wywołując skręt zmieniamy pozycję z obniżonej na podwyższoną (dynamiczne wyjście w górę), jednocześnie wykonując zmianę krawędzi (bezpośrednią),  następnie stopniowo obniżamy pozycję będąc już na przeciwnej krawędzi sterując skrętem.  Impuls bezpośredniej zmiany krawędzi wymaga pewnego wychylania do środka skrętu w układzie pozycji snowboardowej obniżonej, oraz aktywnej pracy stóp u nóg co pozwala kontrolować tor jazdy.

Dla osób uczących się jazdy na snowboardzie skręt cięty NW jest podstawową formą dynamicznej jazdy na stoku o większym nachyleniu. W dalszym etapie skręt cięty NW jest bazą do kolejnych ewolucji z zakresu techniki jazdy oraz freestyle`u. Poprawne wykonanie i pewność jazdy skrętem ciętym NW gwarantuje szybszą i bezpieczniejszą naukę kolejnych elementów na snowboardzie. 

 

SKRĘT CIĘTY NW  BACKSIDE
technika + ciety NW bs

 

 

 

SKRĘT CIĘTY NW  FRONTSIDE

technika + ciety NW FS

 

 

 

 

Skręt cięty NW:
najazd: w skos stoku w pozycji podstawowej obniżonej śladem ciętym, ramiona odwiedzione w bok, wzrok skierowany w stronę kierunku jazdy;

wywołanie skrętu: inicjując dynamiczne wyjście w górę odciążyć deskę i bezpośrednio zmienić krawędź na przeciwną (bezpośrednia zmiana krawędzi); wychylając układ pozycji podstawowej do środka zamierzonego skrętu wywołać zmianę kierunku jazdy;

sterowanie: obniżając układ pozycji podstawowej na krawędzie przeciwnej i wychylenie do środka zamierzonego skrętu kontrolować tor jazdy i zakrawędziowanie deski, wzrok skierowany w stronę zamierzonego skrętu;

zakończenie skrętu: dojechać deską do jazdy w skos stoku w pozycji podstawowej obniżonej śladem ciętym.


Autor:
keny
Publikacja:
27 Lut 2016