Ześlizg prosty i skośny

II-1-007

ZEŚLIZG to najprostsza forma przemieszczania się w dół stoku z deska ustawioną prostopadle do linii spadku stoku (zwykle do kierunku jazdy). Może być wykonywany na krawędzi backside (na piętach) i frondside (na palcach). Wyróżnia się ześlizg prosty backside, frontside oraz skośny backside i frontside.

Ześlizg prosty – deska jest ustawiona prostopadle do linii spadku stoku i do kierunku jazdy, kierunek przemieszczania się w dół po linii prostej równolegle do linii spadku stoku.
Ześlizg prosty backside
– w pozycji backside na obciążonej krawędzi (na piętach) ciężar ciała rozłożyć równomiernie na obie nogi, ramiona odwiedzione w bok, wzrok obserwuje kierunek jazdy,
– pracą stóp stopniowo wypłaszczać deskę zmniejszając obciążenie krawędzi backside, deska zacznie się przemieszczać w dół,
– utrzymać stabilną pozycję podstawową backside przemieszczając się w dół linii spadku stoku z deską ustawiona prostopadle,
– kontrolować prędkość przemieszczania się przez stopień obciążenia krawędzi backside,
– zwiększając obciążenie obu nóg równomiernie (większy nacisk na krawędź backside – palce stóp zadarte w górę, obniżenie pozycji) opory deski na śniegu będą wzrastać a prędkość maleć, aż do zatrzymania się.
ześlizg prosty bs
Ześlizg prosty frontside
– w pozycji frontside na obciążonej krawędzi (na palcach stóp)ciężar ciała rozłożyć równomiernie na obie nogi, ramiona odwiedzione w bok, głowa skręcona w stronę przedniego (pochylonego) barku, wzrok obserwuje dziób deski i częściowo kierunek jazdy,
– pracą stóp stopniowo wypłaszczać deskę zmniejszając obciążenie krawędzi frontside, deska zacznie się przemieszczać w dół,
– utrzymać stabilną pozycję podstawową frontside przemieszczając się w dół linii spadku stoku z deską ustawiona prostopadle,
– kontrolować prędkość przemieszczania się przez stopień obciążenia krawędzi frontside,
– zwiększając obciążenie obu nóg równomiernie (większy nacisk na krawędź frontside – małe wspięcie na palce stóp, obniżenie pozycji przez ugięcie kolan) opory deski na śniegu będą wzrastać a prędkość maleć, aż do zatrzymania się.
zeslizg prosty fr1
ZEŚLIZGI PROSTE BACKSIDE i FRONTSIDE

Ześlizg skośny – deska jest ustawiona prostopadle do linii spadku stoku, kierunek przemieszczania się w dół skos po linii prostej – skos w dół do linii spadku stoku.
Ześlizg skośny backside
– w pozycji backside na obciążonej krawędzi (na piętach) ciężar ciała rozłożyć równomiernie na obie nogi, ramiona odwiedzione w bok, wzrok obserwuje kierunek jazdy – jak przy ześlizgu prostym backside,
– przenieść ciężar nad nogę kierunkową (w stronę kierunku jazdy) przez ugięcie i wysunięcie przedniego kolana w stronę kierunku jazdy, zmniejszając obciążenie krawędzi backside (wypłaszczając deskę) ustawić deskę skos w dół, przez skręt głowy wzrok skierować w stronę kierunku jazdy,
– utrzymać stabilną pozycję podstawową backside z akcentem na przeniesiony ciężar na przednią nogę, przemieszczając się skos w dół linii spadku stoku z deską ustawiona prostopadle,
– kontrolować prędkość przemieszczania się przez balans obciążenia przedniej nogi i obu nóg równomiernie zmniejszając lub zwiększając obciążenia krawędzi backside
– zwiększając obciążenie obu nóg równomiernie (większy nacisk na krawędź backside – palce stóp zadarte w górę, obniżenie pozycji) opory deski na śniegu będą wzrastać a prędkość maleć, aż do zatrzymania się.
zeslizg skosny bs
Ześlizg skośny frontside
– w pozycji frontside na obciążonej krawędzi ciężar ciała rozłożyć równomiernie na obie nogi, ramiona odwiedzione w bok, głowa skręcona w stronę przedniego (pochylonego) barku, wzrok obserwuje dziób deski i częściowo kierunek jazdy – jak przy ześlizgu prostym frontside,
– przenieść ciężar nad nogę kierunkową (w stronę kierunku jazdy) przez ugięcie i wysunięcie przedniego kolana w stronę kierunku jazdy, zmniejszając obciążenie krawędzi frontside (wypłaszczając deskę) ustawić deskę skos w dół, przez skręt głowy wzrok skierować w stronę kierunku jazdy,
– utrzymać stabilną pozycję podstawową frontside z akcentem na przeniesiony ciężar na przednią nogę, przemieszczając się skos w dół linii spadku stoku z deską ustawiona prostopadle,
– kontrolować prędkość przemieszczania się przez balans obciążenia przedniej nogi i obu nóg równomiernie zmniejszając lub zwiększając obciążenia krawędzi frontside,
– zwiększając obciążenie obu nóg równomiernie (większy nacisk na krawędź frontside – małe wspięcie na palce stóp, obniżenie pozycji przez ugięcie kolan) opory deski na śniegu będą wzrastać a prędkość maleć, aż do zatrzymania się.
zeslizg skosny fr
 
 
ZEŚLIZGI SKOŚNE BACKSIDE i FRONTSIDE

 
 

Autor:
keny
Publikacja:
13 Sty 2015